top of page

SPECIJALNE PONUDE

*nakon isteka specijalne ponude, naknadne prijave nisu mogu?e!

              -specijalne ponude, za razliku od standardnih, su nepredvidive, zavise od mnogobrojnih faktora i slu?ajnosti koje su potrebne da se poklope da bi bile mogu?e... zbog toga ne mo?emo da predvidimo da li ?e i kada se pojaviti neka od spec. ponuda, niti da li ?e ikada da se neka od prethodnih spec. ponuda ponovi. Kada se iznenada pojave, one traju od par sati do par dana, kada treba odmah reagovati.

Iz dosada?njeg iskustva sa spec. ponudama, ako se ne prijavi? u istom trenutku kada je prvi put vidi?, verovatno?a je ve?a od 90% da ?e? zakasniti sa prijavom!!!

PRETHODNE ZAVR?ENE SPECIJALNE PONUDE  

* * * ? R I L A N K A * * *

CENA: 590€

vi?e informacija na stranici: ?RI LANKA >>>

* * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Koh Samui / Phuket

14 no?enja (2-krevetne sobe)

let iz BEOGRADa

polazak na putovanje: FEBRUAR - MART 2015.

Prijava OVDE>>>

prijava sa uplatom ODMAH!!!CENA: 750€

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama i velikim kabinskim prtljagom *mogu?a doplata za checkirani prtljag (20kg) uz doplatu od +20? ukupno za celo putovanje

* mogu?e pove?ati broj no?enja +14? za dodatnu no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

* * * M A L D I V I * * *

- Raj na Zemlji -

7 no?enja

period putovanja: druga polovina JANUARa - FEBRUAR 2015.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u dvokrevetnoj sobi u hotelu na pla?i sa doru?kom, ostrvo Maahushi


prijava do 3.decembra !!!

 

 

CENA: 650€

*u cenu ukljucen: sme?taj u hotelu (dvokrevetna soba) sa doru?kom, uklju?ene sve ekolo?ke takse i turisti?ka taksa i sve avio karte sa svim taksama i velikim chekiranim prtljagom 20kg

* u cenu nije uklju?en: prevoz od/do arodroma i individualni tro?kovi

* trenutno je ukinuta BED TAX od 8$ po osobi za no?, ukoliko vlada Maldiva je ponovo uvede, bi?e potrebno da je platite po dolasku u hotel

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+25? po no?enju po osobi)

 

 

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Maldive

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * B R A Z I L * * *

10 no?enja
period putovanja: MART 2015.
- autobus + avionom iz obli?njeg grada Budimpe?ta ili Temi?var -
sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni gradova


prijava ODMAH!!!

CENA: 725? - Sao Paolo + Rio De ?aneiro
(uklju?en avio prevoz Sao Paolo - Rio - Sao Paolo)

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima, sve avio karte sa svim taksama, eventualni sme?taj u konekcionim gradovima, bus karte

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma i obli?njih gradova

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+14? po no?enju po osobi)

* doplata za dodatni chekirani prtljag je +40? za celo putovanje / doplata za dvokrevetnu sobu je +8?/no?/osoba

CompanionSima koji poseduju srpski biometrijski paso? nije potrebna viza za Brazil!

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * RIO de ?ANEIRO * * *

7 no?enja

period putovanja: MART 2015.

- avionom + autobus iz Budimpe?te ili Temi?vara -

sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni grada

prijava ODMAH!!!

CENA: 655

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima, sve avio karte sa svim taksama, eventualni sme?taj u konekcionim gradovima i bus karte

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+14? po no?enju po osobi)

* doplata za dodatni chekirani prtljag je +40? za celo putovanje / doplata za dvokrevetnu sobu je +8?/no?/osoba

CompanionSima koji poseduju srpski biometrijski paso? nije potrebna viza za Brazil!

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * J A P A N * * *

7 no?enja

datum polaska: JUL 2015.

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u hostelima u vi?ekrevetnim sobama u centrlnoj zoni gradova

 

prijava do 14.novembra!!!

 

CENA: 590€

mogu?nost dodatne posete uz doplatu za Tokio, Kyoto-a, Osake, Fukuoke, Hiro?ime, Nagasaki-a, Sapora, Okinawe

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima u Nagoya-i i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg)

* mogu?a doplata za dvokrevetnu sobu +7? za no? po osobi

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+20? po no?enju po osobi)

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Japan

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * J O R D A N * * *

- AMAN (Mrtvo more), PETRA, AQABA -

7 no?enja

period putovanja: januar (druga polovina) - februar 2015.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj:

- u gostionica/hotel u Amanu (3 no?enja)

+ gostionica u Petri (1 no?enje)

+ 2-krevetnoj / 3-krevetnoj /4-krevetnoj u hotelima*** u Aqabi - letovali?te na Crvenom moru (3 no?enja)

prijava odmah!!! -

CENA: 370€
 

*u cenu ukljucen: sme?taj u hotelu u Aqabi, gostionica/hotel u Petri i Amanu, povratne avio karte iz Beogradasa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg), sve autobuske karte po Jordanu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +16?/dodatna no?

*eventualna doplata za dvokrevetnu sobu +4?/no?/osoba

*u cenu nije uklju?en prevoz lokalni gradski prevoz

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti jordansku vizu po sletanju na aerodrom (21?)
 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE
 

broj putnika: 6
 

putnici za "Jordan" (feb. 2014): Irena ?. /Irena/; Sne?ka Z. /sneska/;

Dragoslav K. /Dragoslav/; Mila R. /mila/; Mirjana P. /mprica/, Dragan N. /Dragan Nikolic/
 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * VIJETNAM i TAJLAND * * *

- Saigon (Delta Mekonga) + Bangkok + Phuket / Koh Samui -

18 no?enja

polazak na putovanje: druga polovina Novembra 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava do 26.oktobra!!! -

CENA: 830 €

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama (uklju?uju?i i letove Vijetnam - Tajland)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +14?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +30? ukupno za celo putovanje

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 2

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * TAJLAND i MALEZIJA * * *

- Bangkok + Phuket + Kuala Lumpur -

15 no?enja

polazak na putovanje: druga polovina Novembra 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava do 26.oktobra!!! -

CENA: 795 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama (uklju?uju?i i avio karte Tajladn - Malezija)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +14?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +30? ukupno za celo putovanje

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti male?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (5?)

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Koh Samui / Phuket

14 no?enja (2-krevetne sobe)

let iz BEOGRADa

polazak na putovanje: kraj NOVEMBARa 2014.

prijava sa uplatom do 26.oktobra!!! - CENA: 745?

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama i velikim kabinskim prtljagom *mogu?a doplata za checkirani prtljag (20kg) uz doplatu od +20? ukupno za celo putovanje

* mogu?e pove?ati broj no?enja +14? za dodatnu no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 6

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * B U E N O S A I R E S - ARGENTINA * *

7 / 14 no?enja

period putovanja: NOVEMBAR 2014. i FEBRUAR 2015.

- avionom + autobus iz Budimpe?te ili Temi?vara -

sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni Buenos Aires-a

prijava do 18.09.2014. !!!

CENA: 575? / 645?

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima i avio karte sa svim taksama sa malim kabinskim prtljagom i bus karte

*mogu?a doplata za veliki chckirani prtljag +35?

* doplata za dvokrevetnu sobu je +5?/no?/osoba

 

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Argentinu

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

 * * * B R A Z I L * * *

7 no?enja

period putovanja: NOVEMBAR 2014.; FEBRUAR - MART 2015.

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni grada

prijava do 27.avgusta!!!

CENA: 555? - Sao Paolo

CENA: 625? - Sao Paolo + Rio De ?aneiro

(avio prevoz Sao Paolo - Rio)

CENA: 635? - Rio De ?aneiro

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima, sve avio karte sa svim taksama, eventualni sme?taj u konekcionim gradovima

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+14? po no?enju po osobi)

* doplata za dodatni chekirani prtljag je +40? za celo putovanje / doplata za dvokrevetnu sobu je +8?/no?/osoba

* za putovanje u periodu Karnevala cena je za +185? vi?a

CompanionSima koji poseduju srpski biometrijski paso? nije potrebna viza za Brazil!

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * S I C I L I J A - Palermo * * *

...Che Bella Italia...

7-8 no?enja

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u privatnom sme?taju ili hotelima/gostionicama

period putovanja: JUN 2014.

prijava do 7.aprila!!! -

CENA: 265 €

period putovanja: sredina SEPTEMBARa 2014.

 prijava do 15.aprila!!!

CENA: 285 €

prijava odmah!!!

CENA: 295 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i ve?im kabinskim prtljagom

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +17? / no?

 

 

* mogu?a doplata za dvokrevetnu +4? / no? / osoba

 

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * I R A N - T E H E R A N * * *

- persijski Sherijat -

8 dana (5 nocenja + 2 no?enja u avionu)

period putovanja: novembar 2014.

- let iz BEOGRAD-a -

sme?taj u hotelima 2** ili gostionicama u centru grada

prijava sa uplatom do 04.07.2014. do 17h!!!

CENA: 290

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+12?/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? mogu dobiti iransku vizu u ambasadi u Beogradu 55?

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * K I R G I S T A N * * *

- u centar Centralne Azije - Bi?kek -

7 dana (6 + 1 no?enje)

period putovanja: Novembar 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u privantom sme?taju i apartmanima u centru grada

prijava sa uplatom do 04.07.2014. do 17h!!!

CENA: 385

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+12?/no?)

* Uz doplatu od samo +50? mo?ete obi?i i jug Kirgizije i ju?nu prestonicu O?. U cenu od 50? uklju?ena je povratna avio karta sa svim taksama iz Bi?keka i sme?taj u O?-u.

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? mogu dobiti kirgizijsku turisti?ku vizu po sletanju u Bi?kek

  

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * G R U Z I J A * * *

- putovanje na Kavkaz - TBILISI -

6 celih dana (5 + 1 no?enje)

period putovanja: Novembar 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u privantom sme?taju i apartmanima u centru grada

prijava sa uplatom do 04.07.2014. do 17h!!!

CENA: 285

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+13?/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Gruziju  

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE  

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * S A N T O R I N I * * *

- "Greece - the true experience" -

7 no?enja

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u privatnom sme?taju ili hotelima/gostionicama

period putovanja: sredina i kraj SEPTEMBARa 2014.

prijava do 10.juna !!!

CENA: 275 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +14? / no?

* mogu?a doplata za dvokrevetnu +2? / no? / osoba

 

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * M I K O N O S * * *

- najelitnije gr?ko ostrvo -

7 no?enja

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u privatnom sme?taju ili hotelima/gostionicama

period putovanja: sredina i kraj SEPTEMBARa 2014.

prijava do 10.jujna !!!

CENA: 305 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +17? / no?

* mogu?a doplata za dvokrevetnu +5? / no? / osoba

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * K I L I M A N D? A R O * * *

- VRH AFRIKE -

8 no?enja + 1 ili 2 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: MAJ (druga polovina) 2014.

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u dvokrevetnim sobama u ho(s)telima i gostionicama

prijava do 22.aprila!!! -

CENA: 485 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (20kg)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +12? / no?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? mogu dobiti vizu za Tanzaniju po sletanju na aerodromu 50$ = 35?

 

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * M O M B A S A * * *

- primorska prestonica Kenije -

8 no?enja + 1 ili 2 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: MAJ (druga polovina) 2014.

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u vi?e-krevetnim sobama u ho(s)telima i gostionicama

prijava do 22.aprila!!! -

CENA: 465 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (20kg)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +10? / no?

* mogu?a doplata za dvokrevetnu +3? / no? / osoba

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? mogu dobiti vizu za Kenije u konzulatu u Beogradu 50$ = 35?

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * T A N Z A N I J A * * *

- KILIMAND?ARO i DAR ES SALAM -

10 no?enja + 1 ili 2 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: MAJ (druga polovina) 2014.

- avionom iz BEOGRAD-a

sme?taj u dvokrevetnim sobama u ho(s)telima i gostionicama

prijava do 22.aprila!!! -

CENA: 575

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte (kao i letovi unutar Tanzanije) sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (20kg)

 

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +12? / no?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? mogu dobiti vizu za Tanzaniju po sletanju na aerodromu 50$ = 35?

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * B U E N O S A I R E S - ARGENTINA * *

- do?ekajte kraj leta na ju?noj hemisferi -

10 no?enja

period putovanja: MART 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni Buenos Aires-a

prijava do 28.02.2014. !!!

CENA: 645

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima i avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (8+20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+12? po no?enju po osobi)

* doplata za dvokrevetnu sobu je +5?/no?/osoba

 

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Argentinu

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * K I R G I S T A N * * *

- u centar Centralne Azije - Bi?kek i O? -

7 dana (6 + 1 no?enje)

period putovanja: mart - maj 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u privantom sme?taju i apartmanima u centru grada

prijava sa uplatom do 07.02.2014. do 21h!!!

CENA: 355?

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+12?/no?)

* Uz doplatu od samo +30? mo?ete obi?i i jug Kirgizije i ju?nu prestonicu O?. U cenu od 30? uklju?ena je povratna avio karta sa svim taksama iz Bi?keka i sme?taj u O?-u.

*za putovanje u aprilu 2014. doplata +30?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? mogu dobiti kirgizijsku turisti?ku vizu po sletanju u Bi?kek  

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * A Z E R B E J D? A N * * *

- biser Kaspijskog mora - BAKU -

5 / 8 dana (4/7 + 1 no?enje)

period putovanja: april 2014.

- avionom sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta) -

sme?taj u privantom sme?taju i apartmanima u centru grada

prijava sa uplatom do 06.02.2014. do 22h!!!

CENA: 190? / 235

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+15?/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? mogu dobiti azerbejd?ansku vizu u ambasadi u Beogradu 65?

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * G R U Z I J A * * *

- putovanje na Kavkaz - TBILISI -

6 celih dana (5 + 1 no?enje)

period putovanja: mart 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u privantom sme?taju i apartmanima u centru grada

prijava sa uplatom do 07.02.2014. do 21h!!!

CENA: 255

*u cenu ukljucen sme?taj i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+13?/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Gruziju  

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * G V A T E M A L A * * *

- U CENTRU CENTRALNE AMERIKE -

8 no?enja + 1 ili 2 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: MAJ - JUN 2014.

- avionom sa obli?njeg aerodroma (Budimpe?te / Temi?vara)

sme?taj u vi?e-krevetnim sobama u ho(s)telima i gostionicama

prijava 03.01.2014.!!! -

CENA: 535 

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i velikim kabinskim prtljagom

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

fakultativne doplate po ?elji:

*mogu?e leteti iz Beograda uz doplatu od +65?

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* eventualna doplata za dvokrevetnu sobu +3?/no?/osoba

* mogu?e pove?ati broj no?enja uz doplatu od +11? / no?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? mogu dobiti vizu za Gvatemalu u najbli?oj ambasadi uz prilo?enu jednu fotografiju i 25$

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * K I N A * * *

- PEKING i ?ANGAJ -

10 dana u mesecu po izboru

period putovanja: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u hotelu u centralnoj zoni grada

prijava sa uplatom do 14.11.2013. do 20h!!!

CENA: 590€ - (Peking) ili 640€ (Peking i ?angaj)

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelu, vozne i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg) i eventualno no?enje u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? lako mogu dobiti kinesku vizu u Beogradu po ceni od 250 din.  

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * I Z R A E L * * *

- Tel Aviv ili Tel Aviv + Jerusalim -

3 / 5 / 7 no?enja

period putovanja: JANUAR 2014. (izuzev period Bo?i?a i NG)

- let sa obli?njeg aerodroma -

privatni sme?taj ili apartman

prijava do 15.11.2013!!! -

CENA: 155? / 195? / 225

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* doplata za Jerusalim +35? (uklju?en i transport izme?u gradova i sme?taj u Jerusalimu)

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? nije potrebna viza za Izrael

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 25

putnici za "Izrael" (dec. 2013): Miralem ?. /Miralem/, Sa?a L. /Sasha/, Martin ?. /sharac1615/

putnici za "Izrael" (jan. 2014): Slobodan V., Milica V., Sne?ana V., Aleksandar V., Stevan P. /Stevan Popovic/,

Branka B. /Branka/, Milo? B. /kimi/, ?or?e M. /djordje_kg/, Nata?a J. /nalle/,

Damir H. /Damir/, Milo? T., Marko ?, Bojana J. /Bojana/, Sla?an M. /Sly/,

Mom?ilo A. /Momcilo Antonijevic/, Tijana S. /tijasem/, Aleksandar R. /alexandar

Sonja M. /sonja/, Ivana R. /Ivana/, ?arko A. /spaceploit/,

Milica B. /bojinovic.milica/, Jelena S. /Jelena/

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Koh Saumi / Phuket

15 no?enja - 18 dana (2-krevetne sobe)

let iz BEOGRADA

polazak na putovanje: FEBRUAR - JUN 2014.

(ne va?i za period od 15.decembra do 15. januara)

prijava sa uplatom do 14.11.2013. do 20h!!! - CENA: 755

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom i eventualnim no?enjem u konekcionom gradu

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * ? R I L A N K A * * *

10 no?enja u mesecu po izboru

period putovanja po izboru: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u guesthouse ili resorts-ima na pla?i u ju?nom delu ostrva

prijava i uplata do 14.11.2013. do 20h!!! - CENA:645

*u cenu ukljucen sme?taj u gh/resorts i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg) i evetnualno sme?taj za no?enje u hotelu u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 2

putnici za "?ri Lanku" (mart 2014): Ivan B. /Darkk/, Marija B. /PepaSusa/

 PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

* * * S E U L - JU?NA KOREJA * * *

7 dana u mesecu po izboru

period putovanja: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u hostelu (vi?ekrevetna) u centralnoj zoni grada

prijava sa uplatom do 14.11.2013. do 20h!!! - CENA: 580

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja ili doplatitiza dvokrevetnu (+10?/osoba/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Ju?nu Koreju

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * K I N A * * *

- PEKING i ?ANGAJ -

10 dana u mesecu po izboru

period putovanja: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u hotelu u centralnoj zoni grada

prijava do 13.11.2013.!!!

CENA: 590€ - (Peking) ili 640€ (Peking i ?angaj)

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelu, vozne i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?

ekiranim prtljagom (7+23kg) i eventualno no?enje u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? lako mogu dobiti kinesku vizu u Beogradu po ceni od 250 din.

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Koh Saumi / Phuket

15 no?enja - 18 dana (2-krevetne sobe)

let iz BEOGRADA

polazak na putovanje: FEBRUAR - JUN 2014.

(ne va?i za period od 15.decembra do 15. januara)

prijava do 13.11.2013.!!! - CENA: 755

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom i eventualnim no?enjem u konekcionom gradu

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * ? R I L A N K A * * *

10 no?enja u mesecu po izboru

period putovanja po izboru: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u guesthouse ili resorts-ima na pla?i u ju?nom delu ostrva

prijava i uplata do 13.11.2013!!! - CENA:645

*u cenu ukljucen sme?taj u gh/resorts i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg) i evetnualno sme?taj za no?enje u hotelu u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 2

putnici za "?ri Lanku" (jan. 2014): Nevena L, Ognjen P.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

* * * S E U L - JU?NA KOREJA * * *

7 dana u mesecu po izboru

period putovanja: februar - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u hostelu (vi?ekrevetna) u centralnoj zoni grada

prijava do 13.11.2013!!! - CENA: 580

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line  height,

color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* doplata za Jerusalim +35? (uklju?en i transport izme?u gradova i sme?taj u Jerusalimu)

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? nije potrebna viza za Izrael

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 12

putnici za "Izrael" (jan. 2014): Slobodan V., Milica V., Sne?ana V., Aleksandar V., Stevan P. /Stevan Popovic/,

Branka B. /Branka/, Milo? B. /kimi/, ?or?e M. /djordje_kg/, Nata?a J. /nalle/,

Damir H. /Damir/, Milo? T., Marko ?

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

broj putnika: 4

putnici za "Kinu" (april 2014): Ivana ?. /IvanaS/, ?or?e ?. /Djordje/ , Nikola T. /djivaha/, Milica V. /mlcw/

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom i eventualnim no?enjem u konekcionom gradu

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

 

PRIJAVA OVDE >>>

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE  

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

putnici za "Tajland" (feb. 2014): Nemanja P. /Kengur/, Petar D. /Petar 1989/, Andrej D, Aleksandar D. /Coan/,

                                                Zoran R. /Ristan/, Irena M., Jelena K.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * ? R I L A N K A * * *

10 no?enja u mesecu po izboru
 

period putovanja po izboru: novembar 2013 - jun 2014.

(izuzev perioda: 15.12.2013-20.1.2014.)

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u guesthouse ili resorts-ima na pla?i u ju?nom delu ostrva

prijava i uplata do 24.10.2013.!!! - CENA:625

*u cenu ukljucen sme?taj u gh/resorts i avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg) i evetnualno sme?taj za no?enje u hotelu u konekcionom gradu

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

broj putnika: 2

putnici za "?ri Lanku" (jan. 2014): Nevena L., Ognjen P.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

* * * S E U L - JU?NA KOREJA * * *

7 dana u mesecu po izboru

period putovanja: Novembar 2013 - jun 2014.

(izuzev perioda: 15.12.2013-20.1.2014.)

- avionom iz BEOGRADa -

(mogu? lez i iz Zagreba za sve CompanionS-e koji nas prate iz Hrvatske i zapadne BiH,

kao i let iz Sofije/Skoplja za sve CompanionS-e iz Makedonije i ju?ne Srbije)

sme?taj u hostelu (vi?ekrevetna) u centralnoj zoni grada

prijava do 24.10.2013.!!! - CENA: 580

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelu, avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom

i eventualnim no?enjem u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja ili doplatitiza dvokrevetnu (+10?/osoba/no?)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Ju?nu Koreju

PRIJAVA OVDE >>>

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

* * * B A L I * * *

- INDONEZIJA: D?akarta i Bali -

15 no?enja

period putovanja: novembar 2013. - jun 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava do 24.10.2013.!!! -

CENA: 745

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i checkiranim prtljagom, avio karte izme?u D?akarte i Balija, eventualni sme?taj u konekcionom gradu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +15?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti indone?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (35?) 

PRIJAVA OVDE >>>

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

* * * M A L D I V I * * *

- Raj na Zemlji -

7 no?enja + 1 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: NOVEMBAR - JUN 2014.

- avionom iz BEOGRADa -

(mogu? lez i iz Zagreba za sve CompanionS-e koji nas prate iz Hrvatske i zapadne BiH,

kao i let iz Sofije/Skoplja za sve CompanionS-e iz Makedonije i ju?ne Srbije)

sme?taj u dvokrevetnoj sobi u hotelu 3*** na pla?i sa doru?kom, ostrvo Maahushi

prijava do 24.10.2013. !!!

CENA: 725€

*u cenu ukljucen: sme?taj u hotelu 3***(dvokrevetna soba) sa doru?kom, uklju?ene sve ekolo?ke takse, kao i turisti?ka taksa od 6? po osobi za no?, sme?taj u konekcionom gradu i avio karte sa svim taksama i velikim chekiranim prtljagom

* u cenu nije uklju?en: prevoz od/do arodroma i individualni tro?kovi

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+25? po no?enju po osobi)

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Maldive

PRIJAVA OVDE >>>

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

* * * D U B A I * * *

5 no?enja

polazak: krajem OKTOBAR 2013.

< avionom: sa obli?njeg aerodroma >

sme?taj u hotelu sa 2/3* (dvokrevetna soba) u centru Dubai-a

prijava sa uplatom ODMAH!!! - CENA:245

*u cenu ukljucen hotel 2/3* u centru grada i avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

vi?e informacija na stranici: DUBAI >>>

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma, niti emiratska viza

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * F I L I P I N I * * *

18-20 dana (oko 15 no?enja) u ?picu sezone

MANILA + PALAVAN ISLAND / BORACAY

period putovanja: Novembar i po?etak Decembra 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta) -

sme?taj u guesthouse ili resorts-ima u blizini pla?e

prijava do 30.09.2013!!! -

CENA:755

*u cenu ukljucen sme?taj u gh/resorts i sve avio karte (povratka do Manila + povratna do ostrva) sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom (7kg)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +55?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? filipinsku vizu mogu dobiti u Beogradu (50$ = 35?)

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

 * * ST. M A R T I N * * *

- KARIBI (mapa) -

7 no?enja + 1 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: po?etak NOVEMBAR 2013.

- avionom iz Beograda / Budimpe?te / Temi?vara -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u privatnom sme?taju i gostionicama

prijava do 15.09.2013.!!! -

CENA: 665

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

fakultativne doplate po ?elji:

*mogu?e leteti iz Beograda uz doplatu od +45?

*mogu?a doplata za hotel 4**** +10?/no?/osoba

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? nije potrebna viza za St. Martin

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE
 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * G V A D E L U P E * * *

- KARIPSKI MALI ANTILI -

7/10 no?enja + 1 no?enje u konekcionom gradu

period putovanja: OKTOBAR 2013.

- avionom iz Beograda / Budimpe?te / Temi?vara -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u privatnom sme?taju i gostionicama

prijava do 19.08.2013!!! -

CENA: 640 ? / 690?

prijava do 12.09.2013.!!! -

CENA: 670 ? / 730?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

€*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

fakultativne doplate po ?elji:

*mogu?e leteti iz Beograda uz doplatu od +35?

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45€

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? nije potrebna viza za Gvadalupe

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

broj putnika: 4

putnici na "Gvadelupe" (okt. 2013): Aleksandar G. /Golub/, Korana G. /Cerera/, Du?an J. /Dux/,

Milica S. /milicica88/

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

 * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Phuket

15 no?enja - 18 dana (2-krevetne sobe)

let sa obli?njeg aerodroma (Budimpe?ta / Temi?var)

polazak na putovanje: oko 10. oktobra 2013.

prijava do 06.09.2013.!!! - CENA: 725 euro

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* doplata za chekirani prtljag je +35e za celo putovanje

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!    

* * * S E J ? E L I * * *

7 no?enja - 10 dana

period putovanja: OKTOBAR 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u 3-krevetnoj sobi u privatnom sme?taju i gostionicama

prijava odmah!!! -

CENA: 670

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

VA?NA napomena: duga pauza na aerodromu u U.A.Emiratima (oko 20h)

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

fakultativne doplate po ?elji:

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +25?/dodatna no?

* mogu?a doplata za dvokrevetnu sobu je +10? po osobi po danu

*mogu?e leteti iz Beograda uz doplatu od +45?

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* CompanionSima koji poseduju srpski paso? nije potrebna viza za Sej?ele

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

* * * R O D O S * * *

- Avionom iz BEOGRADa -

7 no?enja

period putovanja: prva polovina septembra 2013.

apartmaniski sme?taj (sa bazenom) u 2-krevetnoj sobi

prijava do 22.jula!!! -

CENA: 180

prijava do 1.avgusta!!! -

CENA: 205 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 10

putnici za "Rodos" (sep. 2013): Marija M. /MarijaMitrovic/, Jelena C. /Lena Fullmoon/, Mirjana J. /Mirdzana/, Ana S. /chi/, Ivan T. /Timmy/, Tamara D., Jelena J., Nevena D., Aleksandra D.,

Nadica B.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * K R F * * *

- Avionom iz BEOGRADa -

7 no?enja

period putovanja: po?etak septembra 2013.

sme?taj najpopularnijem letovali?tu na Krfu - PALEOKASTRICE

apartmaniski sme?taj 3*** (sa bazenom) u 2-krevetnoj sobi

prijava do 22.07.2013.!!!

CENA: 165 ?

prijava odmah!!! -

CENA: 175 ?

(sme?taj u drugim letovali?tima i sme?taju ni?e kategorije - jeftinije - po ceni i od 140?)

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 5

putnici za "Rodos" (sep. 2013): Jelena V., Zorica V, Marija N., Sanja L., Zoran U.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * N E P A L - KATMANDU * * *

- PUT NA HIMALAJE -

oko 10 no?enja

period putovanja: SEPTEMBAR 2013.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2/3-krevetnoj sobi u gostionici/ho(s)telu

prijava 03.07.2013!!! -

CENA: 585 ?

prijava do 26.07 !!! -

CENA: 595 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama i velikim checkiranim prtljagom (20kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +9?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti nepalsku vizu po sletanju na aerodrom u Katmanduu (20?)

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * R O D O S * * *

- Avionom iz BEOGRADa -

7 no?enja

period putovanja: prva polovina septembra 2013.

apartmaniski sme?taj (sa bazenom) u 2-krevetnoj sobi

prijava odmah!!! -

CENA: 180 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

broj putnika: 4

putnici za "Rodos" (sep. 2013): Marija M. /MarijaMitrovic/, Jelena C. /Lena Fullmoon/, Mirjana J. /Mirdzana/, Ana S. /chi/

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

*** DOCEK NOVE 2014 NA FILIPINIMA ***

* * * F I L I P I N I i K I N A * * *

20 dana u ?picu sezone

PALAVAN ISLAND

period putovanja: kraj decembra 2013

- avionom iz Beograda ili mo?da Temi?var/Budimpe?ta -

sme?taj u guesthouse ili resorts-ima u blizini pla?e

prijava i uplata danas/sutra - 02.05. do pono?i!!! - CENA:900 euro

*u cenu ukljucen sme?taj u gh/resorts i sve avio karte (povratka do Kine + povratna do Filipina + sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg) i

3-4 no?enja u hotelu u Pekingu

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * P E R U - Lima * * *

10 no?enja

datum polaska po izboru od OKTOBAR - po?etak NOVEMBRa 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u vi?ekrevetnoj sobi u hostelu u centru Lime

- u dvokrevetnoj sobi u privatnom sme?taju/hostelu u centru Lime +3?/no?/pax

prijava odmah !!!

CENA: 580?

*u cenu ukljucen: sme?taj u hostelu/privatnom sme?taju, povratne avio karte sa obli?njeg aerodroma (Budimpe?ta/Temi?var) sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +9?/dodatna no?

* po ?elji mogu?e organizovati i obilazak Machu Picchu, ostale delove Perua ili susednih zemalja

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

*eventualna doplata za dvokrevetnu sobu +3? /no?/osoba

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionSi koji poseduju srpski biometrijski paso? nije potrebna viza za Peru

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * J O R D A N * * *

- AQABA, PETRA, AMAN (Mrtvo more) -

7-8 no?enja / 9-10 celih dana

period putovanja: april 2013 - maj 2013. (najprijatniji period)

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj:

- u 2-krevetnoj / 3-krevetnoj /4-krevetnoj u hotelima*** u Aqabi - letovali?te na Crvenom moru (4 no?enja)

+ gostionica u Petri (1 no?enje)

+ gostionica/hotel u Amanu/Mrtvo more (2-3 no?enja)

prijava odmah!!! -

CENA: 350euro

*u cenu ukljucen: sme?taj u hotelu u Aqabi, gostionica/hotel u Petri i Amanu, povratne avio karte iz Beograda sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg), sve autobuske karte po Jordanu

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +16eura/dodatna no?

*eventualna doplata za dvokrevetnu sobu +4e/no?/osoba

*u cenu nije uklju?en prevoz lokalni gradski prevoz

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti jordansku vizu po sletanju na aerodrom (0 - 21?)

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

broj putnika: 4

putnici za "Jordan" (maj 2013): Aleksandar G. /Golub/, Korana G. /Cerera/, Nata?a P. /Natasa/, Vesna S.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * INDONEZIJA i MALEZIJA * * *

- BALI, D?akarta, Kuala Lumpur (+po izboru) -

oko 20 no?enja

period putovanja: april-jun 2013

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava odmah!!! -

CENA: 790 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +10?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti indone?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (35?)

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti male?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (5?)

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 2

putnici za "Indonezija-Malezija" (jun-jul 2013): Aleksandra L., Nemanja ?. /Tomahawk/

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

* * * B A L I * * *

- INDONEZIJA: D?akarta i Bali -

oko 15 no?enja

period putovanja: april 2013. i jun 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava odmah!!! -

CENA: 690 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +10?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti indone?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (35?)

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 2

putnici za "Indonezija-Malezija" (jun 2013): Tanja G. /TanjaG/, Jelena K. /jelena kolarovic/

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * TAJLAND i INDONEZIJA * * *

- BALI, D?akarta, Bangkok (+po izboru) -

oko 20 no?enja

period putovanja: april-jun 2013

- avionom sa obli?njeg aerodroma -

sme?taj u 2-krevetnoj sobi u hotelima i gostionicama

prijava odmah!!! -

CENA: 820 ?

*u cenu ukljucen sme?taj, sve avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +10?/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* eventualna doplata za checkirani prtljag +45?

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti indone?ansku vizu u beogradskoj ambasadi (35?)

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti tajlansku vizu u zagreba?koj ambasadi (30?)

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * PRVOMAJSKI BREAK * * *

4 no?enja

period putovanja: 29.04-03.05

< polazak iz Budmpeste >

LLORET DE MAR - 175e

MENORCA - 220e

sme?taj u hotelu sa 2* (trokreventna soba)

prijava sa uplatom do 30.03.2013.

*u cenu ukljucen hotel 2/3* u centru grada i avio karte sa svim taksam

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * ? A R M el ? E I K * * *

7/10 no?enja u mesecu po izboru

period putovanja: april 2013 - novembar 2013.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2-krevetnoj / 3-krevetnoj /4-krevetnoj u hotelima 3*** / 4**** sa bazenima, na ili nadomak pla?e

prijava do 31.03.2013!!! -

CENA: 285 -290 euro (7 no?enja - 9 dana)

CENA: 300 - 315 euro (10 no?enja - 12 dana) 

vi?e informacija na: www.companions-serbia.com/sharmelsheik.htm

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelu 3*** / 4****, avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +9eura/dodatna no?

*eventualna doplata za dvokrevetnu +2e/no?/osoba

*eventualna doplata za polupansion +3-5e/no?/osoba

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti egipatsku vizu po sletanju na aerodrom (besplatna ili 15$)

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * H U R G A D A * * *

7/10 no?enja u mesecu po izboru

period putovanja: april 2013 - novembar 2013.

- avionom iz BEOGRADa -

sme?taj u 2-krevetnoj / 3-krevetnoj /4-krevetnoj u hotelima 3*** / 4**** sa bazenima, na ili nadomak pla?e

prijava do 31.03.2013!!! -

CENA: 290 -295 euro (7 no?enja - 9 dana)

CENA: 305 - 315 euro (10 no?enja - 12 dana) 

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelu 3*** / 4****, avio karte sa svim taksama i dodatnim ?ekiranim prtljagom (7+23kg)

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja +10eura/dodatna no?

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

*eventualna doplata za dvokrevetnu +2e/no?/osoba

*eventualna doplata za polupansion +3-5e/no?/osoba

* CompanionSi koji poseduju srpski paso? mogu dobiti egipatsku vizu po sletanju na aerodrom (besplatna ili 15$)

 

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * J U ? N A A M E R I K A * * *

- BRAZIL, URUGVAJ, ARGENTINA, ?ILE, BOLIVIJA, PERU, EKVADOR -

30 - 45 DANA

period putovanja: april 2013 - jun 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta) ili Beograda -

prijava odmah!!! -

CENA povratne avio karte: 370euro

 

*u cenu ukljucena povratna avio karta sa svim taksama

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

broj putnika: 4

putnici za "Ju?nu Ameriku" (maj-jun 2013): Vladimir ?. /Vladimir/, Zdravko S. /zdravko/, Du?an M. /Dule/,

Dragan C.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!

COMPANIONS EKSPEDICIJA U CRNU AFRIKU

neutabanim stazama kroz...

** BURKINA FASO + GANA i TOGO **

u afri?koj ekspediciji su:

1. Du?an M. /Dule/, jedan od osniva?a CompanionS-a

2. Zdravko S. /zdravko/, iskusni CompanionS avanturista

TRA?E SE HARDCORE AVANTURISTI 

za ovu survivor avanturu potrebni su nam jo? jedan ili dva CompanionS-a, koji su:

- potpuno psiho-fizi?ki spremni za sve situcije na putu

- apsolutno tolerantni u svakom smislu (kulturu, okruzenje, smestaj, hranu, prevoz)

- vole da otkriju neotkriveno, vide autenti?no, osete adrenalin i upoznaju sebe i svoje granice.

polazak: izme?u 1-5.marta 2013.

12-15 no?enja

avio karta: Beograd - Burkina Faso - Beograd,

cena avio karte: 375eura - uklju?ene sve takse i checkirani prtljag

sme?taj je po ceni: od 3-10eura za no?

 

lokalni prevoz - jeftino

PUTOVANjE OTKAZANO!!! 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!! 

* * * K E N I J A i/ili T A N Z A N I J A * * *

AVIO KARTE

period putovanja: FEBRUAR - MART 2013.

- avionom: BEOGRAD - MOMBASA - BEOGRAD -

- avionom: BEOGRAD - KILIMAND?ARO - BEOGRAD -

prijava ODMAH !!!

CENA: 470e

*u cenu ukljucena avio karta sa svim taksama i dodatnim checkiranim prtljagom (20kg)

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!   

* * * T H A I L A N D * * *

Bangkok + Phuket / Krabi

15 no?enja - 18 dana (2-krevetne sobe)

let sa obli?njeg aerodroma (Budimpe?ta / Temi?var)

period putovanja po izboru: april - jun 2013.

prijava sa uplatom do 04.02. do 12h (podne)!!! - CENA: 690 euro

*u cenu ukljucen sme?taj u hotelima/guesthouse i avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja

*u cenu nije uklju?en prevoz od/do aerodroma

* doplata za chekirani prtljag je +35e za celo putovanje

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * * M A L D I V I * * *

- Raj na Zemlji -

7 no?enja + 1/2 no?enja u konekcionom gradu

period putovanja: MART - JUN 2013.

- avionom sa obli?njeg aerodroma Budimpe?ta / Temi?var / Osijek -

sme?taj u dvokrevetnoj sobi u hotelu 3*** na pla?i sa doru?kom, ostrvo HulhuMale

(hotel se nalazi na ostvu koje je u blizini aerodroma i glavnog grada Male, tako da se izbegavaju ve?i tro?kova za transfer do sme?taja na daljim ostrvcima)

fotke sme?taja mo?ete pogledati na stranici: ovde>>> i ovde>>>

prijava do 02.02.2013. !!!

CENA: 595e

prijava do 04.02.2013. !!!

CENA: 645e

VAZNO!!! NAKNADNO SMO SAZNALI DA JE OBAVEZNO PLACANJE VLADINE TAKSE - TOURIST BED TAX,

koja iznosi 8$ po osobi za noc (info: http://www.holidaylodgemaldives.com/what-is-bed-tax/)

Kako smo sa zakasnjenjem ustanovili postojanje ove takse, a s' obzirom na poznatu CompanionS principijalnost da nema promena cene nakon izvrsene prijave (uplate), svim prijavljenim do sada (do 02/02/2013 u 3:07h) taksa bi?e placena od strane CompanionS-a, zbog nastalog propusta.

*u cenu ukljucen: sme?taj u hotelu 3***(dvokrevetna soba) sa doru?kom, sme?taj (hostel) u konekcionom gradu i avio karte sa svim taksama

* u cenu nije uklju?en: prevoz od/do arodroma i individualni tro?kovi

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+20e po no?enju po osobi)

* doplata za chekirani prtljag je +35e za celo putovanje

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Maldive

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 4

putnici za "Maldive" (maj. 2013): Sara B., Nemanja P. /Kengur/, Nenad N., Natasa N.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!  

* * B U E N O S A I R E S - ARGENTINA * *

10 no?enja

period putovanja: MAJ 2013.

(mogu?i pojedni datumi i u MART-JUN 2013)

- avionom iz Beograda ili obli?njeg aerodroma (Budimpe?ta/Temi?var) -

sme?taj u vi?ekrevetnim sobama u hostelu u cenralnoj zoni Buenos Aires-a

prijava do 21.01.2013. !!!

CENA: 670e

prijava do 31.01.2013. !!!

CENA: 695e

*u cenu ukljucen sme?taj u hostelima i avio karte sa svim taksama

*po ?elji mogu?e pove?ati broj no?enja (+12e po no?enju po osobi)

* doplata za dodatni chekirani prtljag je +35e za celo putovanje / doplata za dvokrevetnu sobu je +6e/no?/osoba

 

* CompanionS-ima koji poseduju sprski biometrijski paso? nije potrebna viza za Argentinu

VA?NO!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 5

putnici za "Argentinu" (maj. 2013): Vladimir H. /adidashari/, Nemanja ?. /Nemanja/, Dejan ?., Radomir?.

Miroslava ?.

PRIJAVE ZAVR?ENE!!!    

* * * D U B A I * * *

5 no?enja

period putovanja: maj 2013.

< avionom: Beograd - Dubai - Beogard >

sme?taj u hotelu sa 2/3* (dvokrevetna soba) u centru Dubai-a

prijava sa uplatom do 28.12. do 21h!!! -